gem berkelland

Bestaande zorg blijft na 1 januari

Eerder deze maand stuurde de gemeente brieven aan nieuwe (ouders van) cliënten binnen Jeugd en AWBZ die voortaan bij de gemeente terecht kunnen. Meest in het oog lopende zin in de brief: ‘Voor u is belangrijk om te weten dat de zorg die u tot nu toe ontving in het volgend jaar gewoon doorgaat’.

Helaas heeft de gemeente nog niet alle gegevens door gekregen, dus het kan zijn dat u de brief ook had moeten ontvangen. Neemt u in dat geval alstublieft even contact op met het Voormekaar team in uw kern.

Keukentafelgesprek

Verder wordt er in de brief nog het nodige verteld over het keukentafelgesprek en de Voormekaar teams. ‘Afhankelijk van de soort zorg en het moment waarop de indicatie afloopt zal in 2015 een lid van het Voormekaar team in uw kern een zogenaamd keukentafelgesprek met u voeren. Daarin wordt besproken of er aanpassingen nodig zijn. Maar voorlopig houdt u of uw kind de vertrouwde zorg en verandert er niets.

Omdat u hier volgend jaar mee te maken krijgt vertellen we graag wat meer over de Voormekaar teams. Met deze teams willen we de uitvoering van de nieuwe taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet efficiënter en dichter bij de mensen organiseren.

Persoons Gebonden Budget (PGB)

De brief gaat ook nog even in op het Persoons Gebonden Budget (PGB). ‘Het kan zijn dat u de zorg tot nog toe zelf inkocht via een zogenaamde PGB. In dat geval hebt u een brief ontvangen van het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In deze brief informeert de SVB u over het zogenaamde ‘trekkingsrecht’. U ontvangt nu nog het geldbedrag dat hoort bij de PGB op uw eigen rekening. Per 1 januari 2015 wordt dit echter aan de SVB overgemaakt. U stuurt uw rekening dus aan de SVB en deze betaalt vervolgens de door u gecontracteerde zorgverlener. ‘

Informatie

Informatie over de veranderingen in de zorg staat ook op de site www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Voor vragen over de PGB kunt u hier ook terecht. Hebt u nog andere vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het Voormekaar team in uw kern. Als het kan liefst mailen of bellen op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur: