gemeente montferland

Zorgen voor elkaar is vandaag de dag nog belangrijker dan het altijd al was. Er is namelijk veel veranderd op het gebied van jeugd, zorg en werk. De gemeente heeft er extra taken bij gekregen.

De gemeente regelt vanaf 1 januari 2015 de ondersteuning voor jongeren die moeite hebben met opgroeien, chronisch zieken en ouderen en mensen die moeilijk aan werk komen door een psychische of lichamelijke beperking. De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat deze mensen zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dat kan alleen samen met u en alle andere inwoners. Door bezuinigingen is er namelijk minder geld beschikbaar.

Bekijk een filmpje over hoe inwoners van Montferland vertellen hoe zij denken over 'Zorgen doen we met elkaar'.

In de komende jaren worden er grote en kleine stappen gezet. Van iedereen wordt een verandering in houding en gedrag gevraagd, van de ambtenaren, de bestuurders, de zorg- en hulpverleners en ook van u en alle andere inwoners. Alles draait om verandering in verantwoordelijkheden en het opschudden van bestaande werkwijzen en gewoonten.

Ik wil graag meer informatie over:

Hulp en ondersteuning (Sociaal Team) Jeugdhulp (CJG)

 

Belangrijk om te weten

Heeft  u nu zorg vanuit de AWBZ of ontvangt uw kind jeugdzorg? U kunt hier vanaf 1 januari 2015 ook op rekenen! U blijft zorg krijgen van dezelfde organisatie. U hoeft hiervoor niets te doen. In januari ontvangt u een brief van de gemeente met meer informatie.  Wat er precies verandert voor u, hangt af van het type hulp dat u of uw kind krijgt. Op de website van Hoe Verandert Mijn Zorg staan de veranderingen voor iedere zorgsituatie op een rij.